Als manager worstel je er van tijd tot tijd mee

Het succes van het team hangt sterk af van het persoonlijk optreden van de manager. Managers met visie en daadkracht die in staat zijn hun medewerkers te overtuigen, boeken in het algemeen meer succes! Medewerkers kiezen bij uitstek voor het bevredigen van eigen behoeften en hebben vaak hun eigen kijk op de zaak. Als manager worstel je met de vraag:

“Hoe krijg ik alle neuzen dezelfde kant op?”

Je taak als manager is ervoor te zorgen dat de doelen worden gerealiseerd en dat er een goede samenwerking is.

Waar worstelen medewerkers van tijd tot tijd mee?

Laten we de rollen maar eens omdraaien. Managementtrainingen leren de manager hoe de manager zich in deze rol dient te gedragen. Maar in de praktijk gaat het vaak anders. Medewerkers worstelen vaak met de vraag:

“Waar is de manager als ik hem/haar nodig heb?”

De manager heeft weinig tijd en toont weinig waardering. De manager heeft het altijd druk en weinig aandacht voor de vragen en problemen die we als medewerkers hebben. Er is een hoge werkdruk en we horen vaak alleen maar wat er niet goed is gegaan. Een complimentje kan er niet af. En het ergste is, de manager luistert maar met een ‘half ’oor.

“Je oogst wat je zaait”.

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’ luidt het gezegde, maar juister zou zijn: ‘Voorbeeld doet volgen’, want hetzelfde geldt immers voor een slecht voorbeeld. Het gedrag van de manager vervult een voorbeeldfunctie. Dus heb je aandacht en tijd voor je medewerkers, dan is de kans groot dat ze ook aandacht en tijd hebben voor jou als manager.

Tips voor managers
  • Gedraag je, zoals je wilt dat medewerkers zich gedragen;
  • Wees loyaal ten opzichte van het bedrijf en de medewerkers;
  • Betrek de medewerkers bij de doelstellingen;
  • Maak gebruik van de kwaliteiten en creativiteit van de medewerkers;
  • Waardeer de inbreng van goede ideeën en communiceer dat;
  • Geef medewerkers de eer van hun succes;
  • Neem zelf de verantwoordelijkheid voor de resultaten.

Wanneer je bovenstaande tips hanteert, zal dat de sfeer in het team positief beïnvloeden. Het team zal meer gemotiveerd zijn, waardoor de resultaten meestal hoger zijn.