Vroeg in de morgen begint het al, een doordringend of zoemend geluid maakt ons erop attent dat we in actie dienen te komen. Het fenomeen tijd is in ons huidige bestaan de meester en wij zijn zijn volgelingen. Voortdurend houden we de meester in de gaten en passen we ons werk of de situatie aan. Het wekt de indruk dat de volgeling er is voor de meester in plaats van de meester voor de volgelingen. De tijd bepaalt het werk in plaats van het werk de tijd. Maar de meester past zich niet aan aan zijn volgelingen. We beschikken iedere dag, ongeacht de functie, capaciteiten of de hoeveelheid werk over dezelfde hoeveelheid tijd. De tijd stemt niet af op het werk of de situatie. De tijd blijft altijd gelijk! De invulling van tijd is door de snelheid van de veranderingen en de enorme informatiestroom wel sterk gewijzigd.

De snelle veranderingen en de grote hoeveelheid informatie vandaag de dag vergen een constante aanpassing van mensen. Hier ontstaat regelmatig een discrepantie tussen de snelheid van de veranderingen, de informatiestroom en het aanpassingsvermogen van de mens. De menselijke computer (het vermogen om informatie op te slaan, te verwerken en te gebruiken) kan onmogelijk met dezelfde snelheid als de techniek worden geprogrammeerd. Bij de mens spelen bij het programmeren veel ingewikkelde processen een rol. De mens is uniek! Dit betekent geen standaard programma maar individuele programma’s.

Wanneer de balans tussen de mens en de techniek onevenwichtig is, worden nieuwe technische systemen die de efficiency dienen te verhogen, onvoldoende benut. Het nieuwe systeem zal wel goed zijn maar de oude methode zijn we gewend en er is te weinig tijd om zich het systeem eigen te maken. Daarnaast blijft de te grote stapel informatie voor een deel liggen, waardoor informatie die op dat moment belangrijk is, zijn doel mist. Gevolg: verspilling van tijd en achterstand in het werk. De volgeling stemt weer af op de meester (de tijd) in plaats van de mens en werk bepalen de invulling van tijd.

 

S Stel vooraf de doelstelling en de werkwijze van de vernieuwing of verandering vast;

N Nodig de medewerkers die de vernieuwing of verandering invoeren of gaan gebruiken uit voor ideeën en inbreng;

E Erkenning en waardering voor medewerkers en teams die extra inzet tonen bij de verandering of vernieuwing, versnellen meestal het resultaat;

L Leidinggevenden die voldoende tijd en aandacht besteden aan hindernissen die zich voordoen tijdens het veranderingsproces, hebben een voorsprong;

H Het optimaal gebruik maken van de juiste informatie, techniek en de capaciteiten van mensen zorgen voor goede bedrijfsprocessen;

E Elke verandering of vernieuwing is geen verbetering. De kosten zijn soms hoger dan de baten van het resultaat;

I Ineffectieve communicatie vertraagt het proces;

D De meester aanpassen aan de volgelingen in plaats van andersom.