De eerste indruk is goud waard!

Petra de Vries is manager bij bedrijf Jansen & Jansen bv. Ze is uitgenodigd voor een netwerkbijeenkomst waar een interessante lezing wordt gegeven. In aanvang voelt ze zich er ongemakkelijk, omdat ze niemand kent. Er komt een account manager naar haar toe. Hij maakt contact en biedt haar een drankje aan.

Er ontstaat een uitwisseling en de account manager toont interesse in haar bedrijf en werk. Ook vertelt hij met veel passie over het bedrijf waar hij werkt en weet feilloos de ‘value proposition’ van het bedrijf te benoemen. Ze wisselen visitekaartjes uit en daarna begint de lezing en verliezen ze elkaar uit het oog. De informatie verdwijnt naar de achtergrond.

Bijna een jaar later wil het bedrijf waar Petra werkt een nieuw softwaresysteem aanschaffen. In de vergadering is er overleg over de keuze van het systeem. Wie kent dergelijke systemen of weet een goed bedrijf dat die kan leveren? Tijdens de vergadering gaat er bij Petra een lampje branden. Ineens herinnert zij zich de aardige account manager die haar direct op haar gemak stelde toen ze zich nogal verloren voelde tijdens de netwerkbijeenkomst. Hij had een sterke eerste indruk op haar gemaakt en wist perfect te vertellen waarom zijn bedrijf onderscheidend is in de markt. Hij had kennis van zaken. Na de vergadering stuurt ze de account manager een mail om informatie aan te vragen.

Binnen zeven seconden

Mensen beïnvloeden elkaar altijd als ze elkaar ontmoeten. Ongeacht of ze elkaar kennen of niet, er wordt altijd een zwakke of sterke indruk achtergelaten. De eerste indruk wordt gemaakt binnen de eerste zeven seconden wanneer je iemand voor het eerst ontmoet. Je houding, handdruk, gezichtsuitdrukking en hoe je jezelf presenteert en wat je zegt – dat alles heeft invloed op de ander.

Wat je zegt en wat je hebt gedaan zijn mensen al snel weer vergeten. Wat mensen wel onthouden, is hoe ze zich voelden tijdens de ontmoeting.

Tips

  • Let op de lichaamstaal van jezelf en van de ander. Lichaamstaal is vijf keer zo sterk als wat je zegt.
  • Toon oprechte interesse in de ander. Aandacht scoort
  • Luister actief en focus niet alleen op wat de persoon zegt, maar ook wat de persoon ermee bedoelt.
  • Wees jezelf. Authentiek zijn komt oprecht over.
  • Deel een ervaring of een bepaalde kennis die vooral nuttig is voor de ander.

-Ria van Tol, business expert Marketing & Sales