Is het beter om te voorspellen of te onderzoeken?

Er zijn veel factoren die van invloed zijn bij het oplossen van een probleem of het behalen van meer resultaat. De marktpositie, tevredenheid van klanten, de werkeffectiviteit en tegelijkertijd de motivatie van medewerkers zijn allemaal factoren die invloed hebben op de resultaten van het bedrijf. Hoe weet je nu wat je als eerste moet doen om een probleem op te lossen of je bedrijfsresultaten te verbeteren? Meten is weten! Als je eerst de situatie analyseert, dan is de eerste stap en ook de belangrijkste stap gezet bij het vinden van de oplossing. Het oplossen van een probleem begint met het ontdekken van de belangrijkste knelpunten.

Waar wringt de schoen?

Ondernemers die hun resultaten willen verbeteren of een probleem willen oplossen, gaan vaak voor advies naar een collega in de hoop dat ze daar de juiste oplossing gaan vinden. De vraag is: “Heeft de collega een helder beeld van de situatie om de juiste oplossing aan te dragen?” Ieder probleem staat op zichzelf en dat geldt ook voor het vinden van de juiste oplossing. Het gaat er niet alleen om wat het probleem is, maar vooral ook hoe het is ontstaan. Het is dan ook belangrijk om aandacht te besteden aan het onderzoeken wat de oorzaak van het probleem is: is het de werkdruk, zijn de behoeften van de klanten sterk veranderd, is de concurrentie moordend geworden of is het team ongemotiveerd?

Problemen analyseren verhoogt het resultaat en de winst

Bij het analyseren van een probleem onderzoek je eerst wat de werkelijke oorzaak van het probleem is. Vaak gaat het om verschillende oorzaken die gelijktijdig spelen. Als je de oorzaak helder hebt, dan kun je betere keuzes maken. Investeringen op basis van te weinig analyse, waardoor het echte probleem niet wordt aangepakt, zijn erg kostbaar en lossen niets op.

Tips

  • Beschouw hindernissen of problemen als kansen tot verbetering;
  • Analyseer eerst om tot de juiste conclusie te komen;
  • Leg het verband tussen oorzaken en verschijnselen die zich voordoen;
  • Let op onvolledige of onbetrouwbare informatie;
  • Haal informatie uit betrouwbare bronnen;
  • Ga uit van feiten;
  • Zorg dat je de hoofdzaken van de bijzaken scheidt.

-Ria van Tol, business expert Marketing & Sales

We helpen je met het verbeteren van jouw verkoopmethoden. Door nieuw inzichten te verschaffen en samen aan vaardigheden te werken die je nodig hebt om klanten in woord en schrift positief te beïnvloeden.