Een goed gesprek is de basis voor een effectieve samenwerking. De basis voor een goed gesprek is een duidelijke communicatie over gedachten, ideeën en verwachtingen. Het voeren van goede gesprekken is voor veel mensen niet gemakkelijk. Tijdens het voeren van een gesprek is het risico op misverstanden groot.

Reacties zoals deze komen veelvuldig voor:

  • “Ik begrijp niet wat je bedoelt”;
  • ”Waar gaat dit over?”;
  • “Hoezo, ik heb het werk niet goed afgeleverd?”

De ontvanger van de boodschap neemt op zijn eigen manier waar, geeft zelf betekenis aan de boodschap en vormt zich een mening daarover. Het is dan ook belangrijk om misverstanden snel te herkennen en te corrigeren. Er zijn een aantal veelvoorkomende hindernissen die een goed gesprek in de weg kunnen staan.

Misverstanden die een goed gesprek in de weg staan

De verschillende wereldbeelden
Een wereldbeeld is een voorstelling die iemand heeft, gebaseerd op eigen ervaringen, normen en waarden, eigen verwachtingen en overtuigingen. De boodschap wordt gefilterd waarbij de ontvanger zelf betekenis geeft aan de woorden.

Tips:

Beschouw je eigen wereldbeeld als één van de mogelijkheden. Er zijn echter nog vele andere mogelijkheden. Probeer het wereldbeeld van ander te begrijpen en zorg ervoor dat je op dezelfde golflengte komt. Controleer de interpretaties van de ander door vragen te stellen en samen te vatten. Door vragen en informatie zorgvuldig te formuleren, kun je over het algemeen misverstanden vermijden.

De subjectiviteit van ons waarnemen
Waarnemen is niet alleen objectief maar ook subjectief interpreteren. Iedere zintuiglijke prikkel wordt gekleurd door ons eigen wereldbeeld (vooroordeel). Wanneer er aan de interpretatie te vroeg een oordeel wordt gekoppeld, spreken we over een onrechtvaardig vooroordeel. We vullen alvast zelf in zonder te controleren of in de invulling juist is. Vooroordelen leiden er vaak toe dat mensen selectief gaan waarnemen. Dit betekent dat mensen geneigd zijn om alleen die antwoorden van de gesprekspartner in zich op te nemen en bij de verwerking van de informatie te betrekken, die bevestigd zijn voor het ingenomen vooroordeel.

Tips:

  • Verbeter de communicatie door steeds kritisch naar je eigen vooroordelen te kijken;
  • Vraag altijd naar de zin van de vraag of reactie;
  • Sta open voor nieuwe inzichten;
  • Toets oude kennis en oordelen.

– Ria van Tol, business expert

Online & Offline modules, advies, persoonlijke support en trainingen speciaal voor ondernemers, managers en verkopers